Virtuelle Ålesund


Fremtiden er på nett og dette vil føre til store endringer i Ålesund. Ved at man blir en virtuell by vil apps og spill bli mer tilgjengelige. Byplanleggingen vil sannsynligvis legge mer vekt på synlighet i fremtiden der innbyggerne kan delta aktivt på internett. Det virtuelle Ålesund er en realitet.